Om Grimslövsträffen

142728395284167500_resized

Grimslövsträffen är ett årligen återkommande evenemang arrangerat av föreningen ModulSyd.

Historik

DreamTrack startade 2010 på initiativ av Anders Östlund. Fram till 2013 arrangerades träffen av honom i samarbete med Habo Hobby. Från 2014 arrangerar Modul Syd träffarna.

I takt med att DreamTrack har växt, både avseende antal deltagare och storlek på banorna, har det blivit allt svårare att genomföra träffen med både marknad, körning inför publik, och trafikspel. DreamTrack 2019 var därför utan marknad och publik och därför har träffen inför 2020 bytt namn till Grimslövsträffen.

Programförklaring

Grimslövsträffen är öppen för alla skalor. Träffen har en inriktning mot trafikspel men det finns också tid för fri körning.

Målen för Grimslövsträffen är att:

  • Vi ska träffas, köra tåg och ha roligt
  • Alla skall erbjudas möjlighet att vara med

Att vi träffas, kör tåg och har roligt gäller för alla modulträffar, inga konstigheter här.

Att alla ska kunna vara med innebär att vi strävar efter att ha så mycket plats att alla som vill bygga en modulbana ska kunna erbjudas en möjlighet att vara med. Det innebär inte att vi faktiskt kommer ha alla sorters modultåg på träffen, vår målsättning är dock att alla som vill ska kunna erbjudas en plats, även om det i extremfallet kan innebära att vi får tulla lite på någon annans yta.

Banorna

På Grimslövsträffen bygger vi upp flera olika banor med olika skala och tema: Dessa är de vanligaste:

H0 är skala 1:87 och banan består mest av moduler gjorda med miljöer efter svenska förebilder. Oftast är tågen efter svenska förebilder från olika tidsepoker, men i bland dyker tåg från andra delar av världen upp. Vi kör både 2-räls och 3-räls.

H0e är smalspår skala 1:87, i övrigt som H0.

N-RE är skala 1:160 och banan består mest av moduler gjorda med miljöer efter svenska förebilder. Oftast är tågen efter svenska eller europeiska förebilder från olika tidsepoker.

AmericaN är skala 1:160 och banan och rullande material är efter nordamerikanska förebilder. Här är det diesellok och långa godståg.

Nollan är skala 1:45 och banan och rullande material är blandade förebilder.

Mer om moduler och olika skalor och standarder hittar du här.

Trafikspel

Ett trafikspel innebär att tågen körs efter tidtabell med var sin lokförare. Stationerna bemannas med tågklarerare, eller så finns en trafikledare, som håller ordning så att tågen inte kolliderar. Gods fraktas mellan stationerna.

För att få realistiska tidtabeller använder man en snabbare klocka, upp till sex gånger snabbare än i verkligheten. På så vis kan ett större del av trafikdygn köras i form av ett trafikspel som varar några timmar.

Under Grimslövsträffen körs flera trafikspel. På så sätt hinner deltagarna pröva på att köra både person- och godståg eller att vara tågklarerare på en mindre eller större station.

Fri körning

Det finns även tid avsatt för fri körning, vilket innebär att deltagarna får tillfälle att köra med valfria tåg utan tidtabell, men vi försöker ha stationerna bemannade med tågklarerare för att trafiken skall flyta bra. Ett bra tillfälle att få tillfälle att köra dina egna tåg på en riktigt stor bana.