Program

Grimslövsträffen håller på i fyra dagar – torsdag till söndag. På denna sida hittar du det allmänna programmet samt specifika hålltider för de olika banorna.

De olika banorna kan sedan ha ytterligare aktiviteter, se längre ner. Följ även med på diskussionerna på ModulSyds forum.

Tekniska krav på rullande material och moduler för de olika banorna hittar du här.

Inga uteskor får användas i hallarna. Använd inneskor eller gå i strumplästen.

Gemensamt program

Torsdag

8:00 Vi får tillgång till hallarna.
12:00 Lunch för den som önskar. Måste förbokas till Daniel Bergqvist senast tre veckor innan.

14:00 Officiell start av Grimslövsträffen. Nu börjar merparten av deltagarna trilla in.
18:00 Alla moduler skall vara på plats.
18:00 Middag. Deltagare som anländer senare kan få matlåda.
Under kvällen banbygge så länge vi orkar.

FREDAG

08:00 Frukost.
09:00 Samling vid respektive bana.
12:30 Lunch.
18:00 Middag.

Lördag

08:00 Frukost.
09:00 Samling vid respektive bana.
12:00 Lunch.
16:00 Årsmöte ModulSyd (endast medlemmar)
18:00 Galamiddag.

Söndag

08:00 Frukost.
09:00 Samling vid respektive bana.
13:00 Lunch och utvärdering.
14:00 Nedmontering av banorna.
18:00 Träffen avslutas.

Program AmericaN

09:00 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång.

Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma. Nya och oerfarna deltagare kommer att köra tillsammans med en mer erfaren trafikspelare. All utrustning du behöver finns att låna.

Vi kör trafikspel med amerikansk förebild alla dagar, även under publikvisningen. För trafikstyrningen kör vi antingen med callboard och utan dispatcher eller med dispatcher och track warrant control. Hur trafikstyrningen sker beror på banans storlek.

Hur länge på kvällarna vi kör trafikspel beror på deltagarnas intresse och uthållighet.

Program N-RE

09:00 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång. Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma.

Program H0-2R och H0-3R

Vi kör i huvudsak trafikspel. Tidsepoken har sin tonvikt på fordon på svenska spår epok IV och V, dvs. en ganska bred period. Ett trafikspel inklusive förberedelser tar ca 3 timmar.

Det finns utrymme för fri körning alla dagar utom söndag. Den fria körningen innebär att bemanning av stationer sker på frivillig basis. Trafikspelfordon som flyttas under fri körning skall återställas av den som flyttar fordonet.

Torsdag

Bygge av bana.

Fredag

09:00 Samling. Fri körning fram till lunch för att testa banan, med stationsägare som TKL. Vissa förberedelser inför trafikspel sker parallellt.
13:00 Trafikspel 1 & 2. När trafikspel 2 är avslutat är det fri körning resten av kvällen.

Lördag

09:00 Samling. Trafikspel 3 & 4. När trafikspel 4 är avslutat är det fri körning resten av dagen.

Söndag

09:00 Samling. Trafikspel 5. När trafikspel 5 är avslutat börjar vi plocka av allt rullande material.