Så här bygger vi banan

Att bygga ihop en modulbana är ett lagarbete. Här har vi samlat några praktiska riktlinjer om vilka steg banan byggs och vem som förväntas göra vad.

Placera ut moduler

När du anländer med din inpackade modul så placerar du den ungefär på den plats där enligt ritningen skall stå. Behöver du hjälp med att lossa och bära, be om hjälp. Det brukar finnas villiga händer.

Bygga ihop moduler

Du bygger ihop dina moduler på den plats där de ungefär skall stå enligt ritningen. Du ser till att de interna skarvarna mellan dina moduler är hopskruvade och kopplade elektriskt. Ibland bygger någon ihop modulen liggande och behöver ett antal extra händer för att lyfta upp den på benen.

Koppla ihop alla moduler

En av modulerna, vanligen en station på en kort- eller långsida av lokalen, får fungera som riktmärke. Övriga moduler jämkas till denna riktmodul. Det innebär ibland att hela stationer måste lyftas och flyttas. Ropa på hjälp, så kommer många villiga bärare.

Du ansluter din modul till grannens modul och ser till att spårskavar är rätt justerade och att modulerna är ihopkopplade elektriskt. Den elansvarige kommer sedan att besluta var boostergränser skall finnas, och koppla isär modulerna elektriskt på dessa platser. OBS! Koppla inte ihop dessa igen!

Montera paneler för körhantag

När modulerna är sammankopplade så skall paneler och kablar för att ansluta körhantag monteras. Kabelnätet är uppdelat i sektioner och framgår av ritningen. Du och andra modulägare hjälps åt att montera uttag och dra kabel för er sektion. Placera uttag där lokförarna och växelloksförare kommer att behöva dem. Det brukar också behövas ett uttag vid stationens manöverplats.