Så här funkar modulträffen

Grimslövsträffen är en av de större modulträffar som arrangeras i Sverige. Oavsett storlek fungerar en modulträff ungefär likadant i Sverige såväl som i våra grannländer. Här berättar vi mer för dig som vill veta mer.

Nybörjare? Åk på en träff och se och lär. Du behöver varken modul eller egna tåg, men får tillfälle att vara med och bygga bana, köra tåg och vara med som tågklarerare. Vi som varit med ett tag hjälper dig på plats och vill att du skall tycka det är så kul att du fortsätter.

Vi ser till att du får prova på olika saker tillsammans med någon mer erfaren. Tala om i din anmälan att det är första gången. Har du frågor så är du välkommen med dessa till vår styrelse. Läs gärna om våra tidigare träffar för att få en bild av vad vi gör på våra träffar.

Det första du kan göra redan nu är att skaffa dig ett konto på vårt forum https://www.modulsyd.se/forum och följa med i vad som händer.

Modulträffen varar i regel 3-4 dagar, typiskt torsdag – söndag. Första dagen byggs banan ihop med de föranmälda moduler efter den ritning som arrangören ritat i CAD. På sista dagens eftermiddag monteras banan ned. Tiden däremellan körs trafikspel och/eller s.k. fri körning.
Vanliga skalor på Grimslövsträffen och andra modulträffar är H0, där 2-räls är vanligast men också renodlade 3R-träffar förekommer; N i två olika varianter – RE som har europeiskt tema samt americaN som kör amerikanskt. Vi kör alla banor digital med DCC-standarden.

Boende och mat erbjuds ofta av arrangören, t.ex. boende i lokalen där träffen hålls. I annat fall får du ordna boende och mat på egen hand. Vanligen finns möjlighet att beställa mat i samband med anmälan.

Arrangören bestämmer träffens inriktning och program. Innan du anmäler dig till en träff, så läs igenom informationen om träffen. Passar det dig? Vissa träffar är mer inriktade på trafikspel, andra har ett mer löst program där man träffas och kör, några träffar är det blandat.

Trafikspel innebär att man kör tågen efter tidtabell, fraktar gods mellan olika stationer och kunder, samt har tågklarerare som använder telefoner för att kontakta angränsande stationer.
Bana och trafikspel planeras i förväg av arrangören. Ett trafikspel tar 2-4 timmar att köra och klockan går 4-6 gånger fortare än i verkligheten. Det innebär att tidtabellen omfattar 12 till 24 trafiktimmar. Man brukar hinna genomför ett antal trafikspel under en träff.
Under trafikspelet bemannas vissa stationer och de övriga är lokförare som kör efter tjänster med instruktioner och tidtabeller. Till nästa trafikspel byts bemanningen ut, så att man ska få chans att prova på att vara både lokförare, växlare och tågklarerare.

Fordon till trafikspelen är deltagarnas egna. Arrangören brukar lägga ut lista med fordonsbehov, där du som deltagare kan erbjuda några av dina fordon. Dessa kommer då att köras av andra deltagare än du själv, så det skall kanske inte vara de fordon du är mest rädd om.
Fordonen skall uppfylla vissa krav: till alla fordon skall det finnas vagns- eller lokkort. Till motorfordon skall du även tillhandahålla ett körhandtag med körinstruktioner. Körhandtaget följer fordonet under trafikspelen. Man brukar dessutom ha ett önskemål om att varje deltagare tar med sig ett antal godsvagnar. Ofta finns krav på koppel, hjul, märkning och tidsepok.

Vagns- och lokkort är till för att beskriva fordonet, både förebilden och modellen. På korten finns en plastficka där man kan lägga fordonets tidtabell eller fraktsedel. Du kan tillverka vagnskort enligt mallar som finns på t.ex. ModulSyds forum. Det finns även webbsajter där man kan fylla i uppgifter och få en PDF.

Mer information finns bland annat hos modulföreningen FREMO.

Men som sagt, åk på en träff så klarnar mycket av vad det går ut på.

Välkommen!